Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Get It Filled

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(4,145 Phiếu bầu)
Release :
Jul 20, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy mọi khoảng trống và đến được dấu X. Kéo đường thẳng để di chuyển xung quanh. Bạn không thể băng qua con đường của chính mình.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy mọi khoảng trống và đến được dấu X. Nhấp và kéo đường để di chuyển xung quanh. Bạn không thể băng qua con đường của chính mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(4,145 Phiếu bầu)
Release :
Jul 20, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy mọi khoảng trống và đến được dấu X. Kéo đường thẳng để di chuyển xung quanh. Bạn không thể băng qua con đường của chính mình.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy mọi khoảng trống và đến được dấu X. Nhấp và kéo đường để di chuyển xung quanh. Bạn không thể băng qua con đường của chính mình.

3.2 Rating Star
4,145
Phiếu bầu