Gravitee

Hướng dẫn

Bắn quả bóng của bạn vào cổng tò vò trên một trong các hành tinh. Nhấp và kéo chuột để nhắm bắn và thả chuột để bắn. Hướng dẫn màu cam sẽ giúp bạn thực hiện những bức ảnh đẹp nhất. Bạn có thể nhận được huy chương vàng trong mỗi khóa học không?

Bắn quả bóng của bạn vào cổng tò vò trên một trong các hành tinh. Nhấp và kéo chuột để nhắm bắn và thả chuột để bắn. Hướng dẫn màu cam sẽ giúp bạn thực hiện những bức ảnh đẹp nhất. Bạn có thể nhận được huy chương vàng trong mỗi khóa học không?

3.9 Rating Star
15,471
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bắn quả bóng của bạn vào cổng tò vò trên một trong các hành tinh. Nhấp và kéo chuột để nhắm bắn và thả chuột để bắn. Hướng dẫn màu cam sẽ giúp bạn thực hiện những bức ảnh đẹp nhất. Bạn có thể nhận được huy chương vàng trong mỗi khóa học không?

Bắn quả bóng của bạn vào cổng tò vò trên một trong các hành tinh. Nhấp và kéo chuột để nhắm bắn và thả chuột để bắn. Hướng dẫn màu cam sẽ giúp bạn thực hiện những bức ảnh đẹp nhất. Bạn có thể nhận được huy chương vàng trong mỗi khóa học không?

3.9 Rating Star
15,471
Phiếu bầu