Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hexep

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(318 Phiếu bầu)
Release :
Sep 26, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(318 Phiếu bầu)
Release :
Sep 26, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

3.4 Rating Star
318
Phiếu bầu