If Potato Meets Flag

Hướng dẫn

Bạn đặt các quy tắc ở phía bên trái của màn hình. Nhấp vào một hành động ở góc dưới cùng bên trái của màn hình và kéo nó vào ô trống để tạo tập lệnh. Kịch bản của bạn quyết định điều gì xảy ra trong trò chơi.

Đôi khi, bạn sẽ phải xóa các hành động và đặt lại chúng một cách nhanh chóng. Bất kỳ đồ vật nào bên cạnh biểu tượng đầu lâu đều trở nên nguy hiểm khi chạm vào. Tiếp tục thay đổi tập lệnh cho đến khi bạn đáp ứng điều kiện thắng.

Bạn đặt các quy tắc ở phía bên trái của màn hình. Nhấp vào một hành động ở góc dưới cùng bên trái của màn hình và kéo nó vào ô trống để tạo tập lệnh. Kịch bản của bạn quyết định điều gì xảy ra trong trò chơi.

Đôi khi, bạn sẽ phải xóa các hành động và đặt lại chúng một cách nhanh chóng. Bất kỳ đồ vật nào bên cạnh biểu tượng đầu lâu đều trở nên nguy hiểm khi chạm vào. Tiếp tục thay đổi tập lệnh cho đến khi bạn đáp ứng điều kiện thắng.

3.3 Rating Star
1,126
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bạn đặt các quy tắc ở phía bên trái của màn hình. Nhấp vào một hành động ở góc dưới cùng bên trái của màn hình và kéo nó vào ô trống để tạo tập lệnh. Kịch bản của bạn quyết định điều gì xảy ra trong trò chơi.

Đôi khi, bạn sẽ phải xóa các hành động và đặt lại chúng một cách nhanh chóng. Bất kỳ đồ vật nào bên cạnh biểu tượng đầu lâu đều trở nên nguy hiểm khi chạm vào. Tiếp tục thay đổi tập lệnh cho đến khi bạn đáp ứng điều kiện thắng.

Bạn đặt các quy tắc ở phía bên trái của màn hình. Nhấp vào một hành động ở góc dưới cùng bên trái của màn hình và kéo nó vào ô trống để tạo tập lệnh. Kịch bản của bạn quyết định điều gì xảy ra trong trò chơi.

Đôi khi, bạn sẽ phải xóa các hành động và đặt lại chúng một cách nhanh chóng. Bất kỳ đồ vật nào bên cạnh biểu tượng đầu lâu đều trở nên nguy hiểm khi chạm vào. Tiếp tục thay đổi tập lệnh cho đến khi bạn đáp ứng điều kiện thắng.

3.3 Rating Star
1,126
Phiếu bầu