Impossible Snake

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để thay đổi hướng. Ăn tất cả những quả táo để giành chiến thắng.

Nhấp hoặc nhấn M để thay đổi hướng của bạn. Ăn tất cả các quả táo để giành chiến thắng. Cảnh báo: nó không dễ dàng như vẻ ngoài của nó!

3.3 Rating Star
21,297
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để thay đổi hướng. Ăn tất cả những quả táo để giành chiến thắng.

Nhấp hoặc nhấn M để thay đổi hướng của bạn. Ăn tất cả các quả táo để giành chiến thắng. Cảnh báo: nó không dễ dàng như vẻ ngoài của nó!

3.3 Rating Star
21,297
Phiếu bầu