Le Chat Fonce

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Thu thập 100 con đom đóm để giành chiến thắng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy cố gắng tìm 3 mảnh chìa khóa để mở khóa một cánh cửa.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Bạn cần tìm 100 con đom đóm để giành chiến thắng trong trò chơi. Đừng lo lắng nếu bạn bỏ lỡ một, tổng cộng có hơn 100. Bạn cũng cần tìm chìa khóa để mở khóa các khu vực mới. Phải mất 3 mảnh khóa để tạo thành một khóa hoàn chỉnh.

4.7 Rating Star
13,300
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Thu thập 100 con đom đóm để giành chiến thắng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy cố gắng tìm 3 mảnh chìa khóa để mở khóa một cánh cửa.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Bạn cần tìm 100 con đom đóm để giành chiến thắng trong trò chơi. Đừng lo lắng nếu bạn bỏ lỡ một, tổng cộng có hơn 100. Bạn cũng cần tìm chìa khóa để mở khóa các khu vực mới. Phải mất 3 mảnh khóa để tạo thành một khóa hoàn chỉnh.

4.7 Rating Star
13,300
Phiếu bầu