Let's Play Golf

Hướng dẫn

Chạm và kéo để nhắm cú swing của bạn. Đánh bại số điểm ở đầu màn hình để nhận 3 sao.

Nhấp và kéo để nhắm cú swing của bạn. Đưa bóng vào lỗ với số lần đánh ít hơn số ở đầu màn hình để kiếm được 3 sao.

3.9 Rating Star
26,892
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo để nhắm cú swing của bạn. Đánh bại số điểm ở đầu màn hình để nhận 3 sao.

Nhấp và kéo để nhắm cú swing của bạn. Đưa bóng vào lỗ với số lần đánh ít hơn số ở đầu màn hình để kiếm được 3 sao.

3.9 Rating Star
26,892
Phiếu bầu