Marble Trap

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để lăn viên bi của bạn xuống đường đi. Né tránh các chướng ngại vật và về đích nhanh nhất có thể!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để lăn viên bi của bạn xuống đường đi. Né tránh các chướng ngại vật và về đích nhanh nhất có thể!

4.4 Rating Star
79,254
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để lăn viên bi của bạn xuống đường đi. Né tránh các chướng ngại vật và về đích nhanh nhất có thể!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để lăn viên bi của bạn xuống đường đi. Né tránh các chướng ngại vật và về đích nhanh nhất có thể!

4.4 Rating Star
79,254
Phiếu bầu