Mini Golf Adventures

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để nhắm bắn và thiết lập sức mạnh. Sử dụng nút máy ảnh trên màn hình để xem xung quanh khóa học.

Nhấp và kéo để nhắm mục tiêu bắn của bạn và đặt sức mạnh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển camera quanh sân. Đừng giải quyết cho chỉ nhận được vào lỗ. Gõ quả bóng của bạn vào những viên đá quý để đạt điểm cao nhất!

4.2 Rating Star
23,158
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để nhắm bắn và thiết lập sức mạnh. Sử dụng nút máy ảnh trên màn hình để xem xung quanh khóa học.

Nhấp và kéo để nhắm mục tiêu bắn của bạn và đặt sức mạnh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển camera quanh sân. Đừng giải quyết cho chỉ nhận được vào lỗ. Gõ quả bóng của bạn vào những viên đá quý để đạt điểm cao nhất!

4.2 Rating Star
23,158
Phiếu bầu