Monster Snake

Hướng dẫn

Nhấn để điều khiển hướng của con rắn. Giúp con rắn ăn tất cả những chiếc bánh nướng nhỏ, sau đó quay trở lại hang của nó một cách an toàn.

Sử dụng chuột để click và điều khiển hướng đi của con rắn. Ăn càng nhiều bánh nướng nhỏ càng tốt, sau đó quay trở lại lỗ mà không đâm vào bất cứ thứ gì!

3.6 Rating Star
13,599
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để điều khiển hướng của con rắn. Giúp con rắn ăn tất cả những chiếc bánh nướng nhỏ, sau đó quay trở lại hang của nó một cách an toàn.

Sử dụng chuột để click và điều khiển hướng đi của con rắn. Ăn càng nhiều bánh nướng nhỏ càng tốt, sau đó quay trở lại lỗ mà không đâm vào bất cứ thứ gì!

3.6 Rating Star
13,599
Phiếu bầu