One Ping No Pong

Hướng dẫn

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

4.0 Rating Star
15,775
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

4.0 Rating Star
15,775
Phiếu bầu