Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa's Freezeria

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,541,855 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Mar 05, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Làm kem, cho các loại topping phù hợp... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Làm kem, cho các loại topping phù hợp... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

Is Papa’s Freezeria still a Flash Game?

As of December 2022, Papa’s Freezeria is able to be played on Coolmath Games without Adobe Flash Player. This means you can play Papa’s Freezeria to your heart’s content.

How is this game different from Papa’s Pizzeria?

Papa’s Freezeria has a few features that really differentiate it from Papa’s Pizzeria. For example, creating sundaes has even more toppings and processes than making a pizza. This involves different kinds of ice creams, fruits, and toppings. If you are someone who thinks that Papa’s Pizzeria is just a little bit too simple, then Papa’s Freezeria is a perfect choice. 

Who invented Papa’s Freezeria?

Papa’s Freezeria was invented by Flipline Studios in late 2013. It was one of the earlier games in the Papa’s Franchise, although it was still released 6 years after the original Papa's Pizzeria. Freezeria was immediately praised as one of the best games in the Papa’s franchise, with its smooth gameplay, fun food preparation processes, and overall satisfying gaming experience.

What genre is Papa’s Freezeria under?

There are quite a few different genres that Papa’s Freezeria can go under. For one, Papa’s Freezeria is a classic business game. Players must perform tasks in order to earn coins. This is why, despite the gameplay being slightly different, Papa’s Freezeria still feels pretty similar to other business games like Coffee Shop and Lemonade Stand.

It also definitely falls under the genre of a time management game. Understanding how to disperse your efforts into different tasks is one of the most important things in this game. Along with this, you will need to be good at prioritizing your time if you want to be successful in Papa’s Freezeria.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,541,855 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Mar 05, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Làm kem, cho các loại topping phù hợp... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

Is Papa’s Freezeria still a Flash Game?

As of December 2022, Papa’s Freezeria is able to be played on Coolmath Games without Adobe Flash Player. This means you can play Papa’s Freezeria to your heart’s content.

How is this game different from Papa’s Pizzeria?

Papa’s Freezeria has a few features that really differentiate it from Papa’s Pizzeria. For example, creating sundaes has even more toppings and processes than making a pizza. This involves different kinds of ice creams, fruits, and toppings. If you are someone who thinks that Papa’s Pizzeria is just a little bit too simple, then Papa’s Freezeria is a perfect choice. 

Who invented Papa’s Freezeria?

Papa’s Freezeria was invented by Flipline Studios in late 2013. It was one of the earlier games in the Papa’s Franchise, although it was still released 6 years after the original Papa's Pizzeria. Freezeria was immediately praised as one of the best games in the Papa’s franchise, with its smooth gameplay, fun food preparation processes, and overall satisfying gaming experience.

What genre is Papa’s Freezeria under?

There are quite a few different genres that Papa’s Freezeria can go under. For one, Papa’s Freezeria is a classic business game. Players must perform tasks in order to earn coins. This is why, despite the gameplay being slightly different, Papa’s Freezeria still feels pretty similar to other business games like Coffee Shop and Lemonade Stand.

It also definitely falls under the genre of a time management game. Understanding how to disperse your efforts into different tasks is one of the most important things in this game. Along with this, you will need to be good at prioritizing your time if you want to be successful in Papa’s Freezeria.

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Làm kem, cho các loại topping phù hợp... Đưa cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

4.7 Rating Star
1,541,855
Phiếu bầu