Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa's Donuteria

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(346,230 Phiếu bầu)
Release :
Jul 10, 2014

Hướng dẫn

Heat up the oil and get ready to play the fast-paced game Papa’s Donuteria. This game requires excellent skill and timing to complete, so you must be on your A game. 

To begin, take the customer's orders. They will tell you what kind of donuts they want, what fillings, and what kinds of toppings. It is up to you to complete all of these steps quickly and accurately.

One of the most difficult parts of Papa’s Donuteria is how hard the timing can be. Players must flip the donuts over after they are halfway cooked. Flip it too early and the donut will be pale and undercooked. Too late and the donut will be dry and burned. It is a constant balancing act that can be hard to acclimate to.

NOTE: This game is running in the Ruffle flash emulator. It does have some bugs, but we are working on an updated version that will improve the experience. If you do encounter a bug that makes the game stop working, please contact us at [email protected].

Làm nóng dầu và sẵn sàng chơi trò chơi tốc độ nhanh Papa's Donuteria. Trò chơi này đòi hỏi kỹ năng và thời gian tuyệt vời để hoàn thành, vì vậy bạn phải tham gia trò chơi A của mình.

Để bắt đầu, nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Họ sẽ cho bạn biết họ muốn loại bánh rán nào, loại nhân nào và loại topping nào. Tùy thuộc vào bạn để hoàn thành tất cả các bước này một cách nhanh chóng và chính xác.

Một trong những phần khó nhất của Papa's Donuteria là thời gian có thể khó đến mức nào. Người chơi phải lật những chiếc bánh donut sau khi chúng đã chín được một nửa. Lật nó quá sớm và bánh rán sẽ nhạt và chưa chín. Quá muộn và bánh rán sẽ bị khô và cháy. Đó là một hành động cân bằng liên tục có thể khó thích nghi.

LƯU Ý: Trò chơi này đang chạy trong trình giả lập Ruffle flash. Nó có một số lỗi, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một phiên bản cập nhật sẽ cải thiện trải nghiệm. Nếu bạn gặp lỗi khiến trò chơi ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Phần khó nhất của Papa's Donuteria là gì?

Thử thách lớn nhất mà bạn sẽ gặp phải trong Papa's Donuteria là số lượng bánh rán khổng lồ mà bạn phải tạo ra. Mỗi đơn hàng có 3 chiếc bánh rán mà tất cả đều có các thuộc tính khác nhau. Các loại bột, nhân và lớp phủ khác nhau khiến việc hoàn thành đơn hàng trở nên khó khăn. Sự đa dạng này chỉ có nghĩa là bạn sẽ phải chính xác và hiệu quả hơn mong đợi.

Có bất kỳ chiến lược Donuteria nào của Papa không?

Tất nhiên là có! Một trong những tài sản lớn nhất trong Papa's Donuteria là các bản nâng cấp mà bạn có thể sử dụng. Bạn có thể nhận được những nâng cấp này bằng cách sử dụng tiền boa mà bạn đã kiếm được. Có rất nhiều vật phẩm mà bạn có thể nhận được để giúp bạn, bao gồm báo thức, hướng dẫn đóng băng và bộ hỗ trợ nấu ăn.

Tuy nhiên, trước khi bạn mua bất kỳ thứ nào trong số đó, hãy nhớ mua chuông cửa. Đây không chỉ là vật phẩm rẻ nhất trong phần nâng cấp mà còn là một trong những vật phẩm quan trọng nhất. Khi một khách hàng mới bước vào, chuông cửa sẽ phát ra âm thanh báo động. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn biết tốc độ khách hàng mới đến, không cần phải liên tục kiểm tra mặt tiền của nhà hàng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(346,230 Phiếu bầu)
Release :
Jul 10, 2014

Hướng dẫn

Heat up the oil and get ready to play the fast-paced game Papa’s Donuteria. This game requires excellent skill and timing to complete, so you must be on your A game. 

To begin, take the customer's orders. They will tell you what kind of donuts they want, what fillings, and what kinds of toppings. It is up to you to complete all of these steps quickly and accurately.

One of the most difficult parts of Papa’s Donuteria is how hard the timing can be. Players must flip the donuts over after they are halfway cooked. Flip it too early and the donut will be pale and undercooked. Too late and the donut will be dry and burned. It is a constant balancing act that can be hard to acclimate to.

NOTE: This game is running in the Ruffle flash emulator. It does have some bugs, but we are working on an updated version that will improve the experience. If you do encounter a bug that makes the game stop working, please contact us at [email protected].

Phần khó nhất của Papa's Donuteria là gì?

Thử thách lớn nhất mà bạn sẽ gặp phải trong Papa's Donuteria là số lượng bánh rán khổng lồ mà bạn phải tạo ra. Mỗi đơn hàng có 3 chiếc bánh rán mà tất cả đều có các thuộc tính khác nhau. Các loại bột, nhân và lớp phủ khác nhau khiến việc hoàn thành đơn hàng trở nên khó khăn. Sự đa dạng này chỉ có nghĩa là bạn sẽ phải chính xác và hiệu quả hơn mong đợi.

Có bất kỳ chiến lược Donuteria nào của Papa không?

Tất nhiên là có! Một trong những tài sản lớn nhất trong Papa's Donuteria là các bản nâng cấp mà bạn có thể sử dụng. Bạn có thể nhận được những nâng cấp này bằng cách sử dụng tiền boa mà bạn đã kiếm được. Có rất nhiều vật phẩm mà bạn có thể nhận được để giúp bạn, bao gồm báo thức, hướng dẫn đóng băng và bộ hỗ trợ nấu ăn.

Tuy nhiên, trước khi bạn mua bất kỳ thứ nào trong số đó, hãy nhớ mua chuông cửa. Đây không chỉ là vật phẩm rẻ nhất trong phần nâng cấp mà còn là một trong những vật phẩm quan trọng nhất. Khi một khách hàng mới bước vào, chuông cửa sẽ phát ra âm thanh báo động. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn biết tốc độ khách hàng mới đến, không cần phải liên tục kiểm tra mặt tiền của nhà hàng.

Làm nóng dầu và sẵn sàng chơi trò chơi tốc độ nhanh Papa's Donuteria. Trò chơi này đòi hỏi kỹ năng và thời gian tuyệt vời để hoàn thành, vì vậy bạn phải tham gia trò chơi A của mình.

Để bắt đầu, nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Họ sẽ cho bạn biết họ muốn loại bánh rán nào, loại nhân nào và loại topping nào. Tùy thuộc vào bạn để hoàn thành tất cả các bước này một cách nhanh chóng và chính xác.

Một trong những phần khó nhất của Papa's Donuteria là thời gian có thể khó đến mức nào. Người chơi phải lật những chiếc bánh donut sau khi chúng đã chín được một nửa. Lật nó quá sớm và bánh rán sẽ nhạt và chưa chín. Quá muộn và bánh rán sẽ bị khô và cháy. Đó là một hành động cân bằng liên tục có thể khó thích nghi.

LƯU Ý: Trò chơi này đang chạy trong trình giả lập Ruffle flash. Nó có một số lỗi, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một phiên bản cập nhật sẽ cải thiện trải nghiệm. Nếu bạn gặp lỗi khiến trò chơi ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

4.7 Rating Star
346,230
Phiếu bầu