Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa's Scooperia

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(632,661 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2018

Hướng dẫn

Grab your ice cream scooper and get ready to serve up some tasty frozen treats in Papa’s Scooperia. There are tons of skills needed in this fun business game. From baking cookies, to scooping ice cream, to putting on toppings, there are a lot of tasks that players need to master. 

While Papa’s Scooperia may look like a relatively simple game, there is more than what meets the eye. Time management and efficiency are the core principles of Papa’s Scooperia, so you’ll need to be able to multitask and keep track of all of the different variables. If you don’t pay attention to all of the moving parts on the screen, then you can easily get lost and end up doing a poor job.

NOTE: This game is running in the Ruffle flash emulator. It does have some bugs, but we are working on an updated version that will improve the experience. If you do encounter a bug that makes the game stop working, please contact us at .

Lấy muỗng kem của bạn và sẵn sàng phục vụ một số món ăn đông lạnh ngon lành trong Papa's Scooperia. Có rất nhiều kỹ năng cần thiết trong trò chơi kinh doanh thú vị này. Từ nướng bánh quy, xúc kem, phủ lên trên bề mặt, có rất nhiều nhiệm vụ mà người chơi cần phải thành thạo.

Mặc dù Papa's Scooperia có thể trông giống như một trò chơi tương đối đơn giản, nhưng có nhiều thứ hơn những gì bắt mắt. Quản lý thời gian và hiệu quả là các nguyên tắc cốt lõi của Papa's Scooperia, vì vậy bạn sẽ cần có khả năng đa nhiệm và theo dõi tất cả các yếu tố khác nhau. Nếu bạn không chú ý đến tất cả các phần chuyển động trên màn hình, thì bạn có thể dễ dàng bị lạc và kết thúc công việc một cách tồi tệ.

LƯU Ý: Trò chơi này đang chạy trong trình giả lập Ruffle flash. Nó có một số lỗi, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một phiên bản cập nhật sẽ cải thiện trải nghiệm. Nếu bạn gặp lỗi khiến trò chơi ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại .

Papa's Scooperia có khó học không?

Các điều khiển thực tế của Papa's Scooperia khá dễ sử dụng. Có một vòng hướng dẫn sẽ đưa bạn qua từng bước của trò chơi. Đáng ngạc nhiên, một trong những quy trình khó khăn nhất ở Papa's Scooperia là có được một muỗng kem hoàn hảo. Lấy đúng khối lượng kem đòi hỏi thời gian và tính nhất quán rất tốt.

Khi trò chơi tiếp diễn, sẽ có ngày càng nhiều khách hàng chờ đợi để lấy một chiếc bánh mì kẹp kem. Mặc dù điều này làm cho mọi thứ diễn ra nhanh hơn, nhưng bạn có thể tự giúp mình bằng cách mua các bản nâng cấp. Các nâng cấp như lò nướng nhanh hơn và phiếu giảm giá của khách hàng sẽ giúp bạn vận hành Scooperia tốt nhất có thể.

Điều này khác với Papa's Freezeria như thế nào?

Trò chơi Papa's Freezeria nói về việc lắc cho khách hàng. Tuy nhiên, trong Papa's Scooperia, người chơi phải làm bánh quy để kem chảy ra. Đây là một sự khác biệt lớn có thêm một vài bước khác nhau. Đầu tiên, người chơi phải thêm nhân và múc một viên bột bánh quy hoàn hảo. Sau đó, họ phải nướng nó đến mức hoàn hảo cho khách hàng. Sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này lại tạo nên sự khác biệt lớn trong Papa's Scooperia.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(632,661 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2018

Hướng dẫn

Grab your ice cream scooper and get ready to serve up some tasty frozen treats in Papa’s Scooperia. There are tons of skills needed in this fun business game. From baking cookies, to scooping ice cream, to putting on toppings, there are a lot of tasks that players need to master. 

While Papa’s Scooperia may look like a relatively simple game, there is more than what meets the eye. Time management and efficiency are the core principles of Papa’s Scooperia, so you’ll need to be able to multitask and keep track of all of the different variables. If you don’t pay attention to all of the moving parts on the screen, then you can easily get lost and end up doing a poor job.

NOTE: This game is running in the Ruffle flash emulator. It does have some bugs, but we are working on an updated version that will improve the experience. If you do encounter a bug that makes the game stop working, please contact us at .

Papa's Scooperia có khó học không?

Các điều khiển thực tế của Papa's Scooperia khá dễ sử dụng. Có một vòng hướng dẫn sẽ đưa bạn qua từng bước của trò chơi. Đáng ngạc nhiên, một trong những quy trình khó khăn nhất ở Papa's Scooperia là có được một muỗng kem hoàn hảo. Lấy đúng khối lượng kem đòi hỏi thời gian và tính nhất quán rất tốt.

Khi trò chơi tiếp diễn, sẽ có ngày càng nhiều khách hàng chờ đợi để lấy một chiếc bánh mì kẹp kem. Mặc dù điều này làm cho mọi thứ diễn ra nhanh hơn, nhưng bạn có thể tự giúp mình bằng cách mua các bản nâng cấp. Các nâng cấp như lò nướng nhanh hơn và phiếu giảm giá của khách hàng sẽ giúp bạn vận hành Scooperia tốt nhất có thể.

Điều này khác với Papa's Freezeria như thế nào?

Trò chơi Papa's Freezeria nói về việc lắc cho khách hàng. Tuy nhiên, trong Papa's Scooperia, người chơi phải làm bánh quy để kem chảy ra. Đây là một sự khác biệt lớn có thêm một vài bước khác nhau. Đầu tiên, người chơi phải thêm nhân và múc một viên bột bánh quy hoàn hảo. Sau đó, họ phải nướng nó đến mức hoàn hảo cho khách hàng. Sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này lại tạo nên sự khác biệt lớn trong Papa's Scooperia.

Lấy muỗng kem của bạn và sẵn sàng phục vụ một số món ăn đông lạnh ngon lành trong Papa's Scooperia. Có rất nhiều kỹ năng cần thiết trong trò chơi kinh doanh thú vị này. Từ nướng bánh quy, xúc kem, phủ lên trên bề mặt, có rất nhiều nhiệm vụ mà người chơi cần phải thành thạo.

Mặc dù Papa's Scooperia có thể trông giống như một trò chơi tương đối đơn giản, nhưng có nhiều thứ hơn những gì bắt mắt. Quản lý thời gian và hiệu quả là các nguyên tắc cốt lõi của Papa's Scooperia, vì vậy bạn sẽ cần có khả năng đa nhiệm và theo dõi tất cả các yếu tố khác nhau. Nếu bạn không chú ý đến tất cả các phần chuyển động trên màn hình, thì bạn có thể dễ dàng bị lạc và kết thúc công việc một cách tồi tệ.

LƯU Ý: Trò chơi này đang chạy trong trình giả lập Ruffle flash. Nó có một số lỗi, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một phiên bản cập nhật sẽ cải thiện trải nghiệm. Nếu bạn gặp lỗi khiến trò chơi ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại .

4.8 Rating Star
632,661
Phiếu bầu