Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa's Taco Mia

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(187,854 Phiếu bầu)
Release :
May 10, 2012

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Nướng thịt đúng thời gian, cho topping lên... Giao cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Nướng thịt đúng thời gian, cho topping lên... Giao cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

When was Papa’s Taco Mia released?

The game came out in 2011, and it has been one of the classic Papa’s games ever since. Papa’s Taco Mia is both engaging and easy to learn, which makes it great for newer players who haven’t played many of the other Papa’s games. While it doesn’t have some features that a lot of the newer games have, such as mini-games, the gameplay mechanics alone make it one of the great games of the series.

What is the highest rank in Papa’s Taco Mia?

Players start out at Rank 1 as a Newbie. As time progresses and you begin to serve more and more customers, your level will begin to rise. Once players get up to level 44, they achieve the highest rank – Better Than Papa! This will take 148,350 experience points to achieve. Once you get to Rank 44, players will earn a weekly wage of $315. 

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(187,854 Phiếu bầu)
Release :
May 10, 2012

Hướng dẫn

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Nướng thịt đúng thời gian, cho topping lên... Giao cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

When was Papa’s Taco Mia released?

The game came out in 2011, and it has been one of the classic Papa’s games ever since. Papa’s Taco Mia is both engaging and easy to learn, which makes it great for newer players who haven’t played many of the other Papa’s games. While it doesn’t have some features that a lot of the newer games have, such as mini-games, the gameplay mechanics alone make it one of the great games of the series.

What is the highest rank in Papa’s Taco Mia?

Players start out at Rank 1 as a Newbie. As time progresses and you begin to serve more and more customers, your level will begin to rise. Once players get up to level 44, they achieve the highest rank – Better Than Papa! This will take 148,350 experience points to achieve. Once you get to Rank 44, players will earn a weekly wage of $315. 

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí". Tôi đã tắt mục nhập tên để không ai có thể sáng tạo với tên! ;-)

Nhận order của khách... Nướng thịt đúng thời gian, cho topping lên... Giao cho khách. Nếu nó được thực hiện một cách chính xác, bạn sẽ nhận được một mẹo lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và hãy coi chừng nhà phê bình ẩm thực!

4.8 Rating Star
187,854
Phiếu bầu