Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa's Pastaria

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(128,828 Phiếu bầu)
Release :
Jan 13, 2014

Hướng dẫn

To start the game just click on the "save slot" cards.

Take the customer's order... Boil the pasta in the pots and make sure you give it a stir with the spoon! Once it's cooked, let it dry and dump it on the plate... Pour the sauce over it and place the toppings. Before you give it to the customer, make sure you toast some bread! If it's done correctly, you get a big tip!

It gets hard when there is more than one customer to deal with at once and watch out for the food critic!

One key of Papa’s Pastaria is to use the upgrades that you have access to. However, not all upgrades are created equal. Some will help you a tremendous amount, while others will just be minor luxuries that won’t be worth it.

One of the first upgrades that we recommend purchasing is the doorbell. This nifty tool will alert you when a new customer comes in. This means that even when you are boiling noodles in the backroom, you will still know exactly how many people are in line. This is valuable information that you will need to know in order to be a good owner of Papa’s Pastaria. 

Cook boosters are also extremely helpful upgrades that will help you get orders out as quickly as possible. The purpose of cook boosters is to increase the speed at which you cook your food. The faster the noodles are cooked, the faster customers are served. This will result in better tips and an overall better experience for the hungry patrons. 

If Papa’s Pastaria is ever feeling stale to you, make sure to check out the mini-games that are available. There is a different game that corresponds to which day of the week it is. For example, the Home Run Derby is available every Monday, whereas Hallway Hunt is available every Wednesday. These are all fun games that can help players earn more upgrades for the kitchen.

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí".

Nhận yêu cầu của khách hàng... Luộc mì ống trong nồi và đảm bảo bạn khuấy nó bằng thìa! Sau khi chín, để khô và đổ ra đĩa... Rưới nước sốt lên trên và xếp lên trên. Trước khi đưa cho khách hàng, hãy nhớ nướng một ít bánh mì! Nếu làm đúng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền boa lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và đề phòng người phê bình ẩm thực!

Một điểm quan trọng của Papa's Pastaria là sử dụng các bản nâng cấp mà bạn có quyền truy cập. Tuy nhiên, không phải tất cả các nâng cấp đều được tạo ra như nhau. Một số sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, trong khi một số khác sẽ chỉ là những thứ xa xỉ nhỏ không có giá trị.

Một trong những nâng cấp đầu tiên mà chúng tôi khuyên bạn nên mua là chuông cửa. Công cụ tiện lợi này sẽ thông báo cho bạn khi có khách hàng mới bước vào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đang luộc mì ở phòng sau, bạn vẫn sẽ biết chính xác có bao nhiêu người đang xếp hàng. Đây là thông tin có giá trị mà bạn cần biết để trở thành chủ sở hữu tốt của Papa's Pastaria.

Cook Boosters cũng là những nâng cấp cực kỳ hữu ích giúp bạn nhận được đơn hàng nhanh nhất có thể. Mục đích của tên lửa đẩy nấu ăn là tăng tốc độ nấu thức ăn của bạn. Mì được nấu càng nhanh thì khách hàng được phục vụ càng nhanh. Điều này sẽ mang lại những lời khuyên tốt hơn và trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho những khách hàng đang đói bụng.

Nếu Papa's Pastaria khiến bạn cảm thấy cũ kỹ, hãy nhớ xem các trò chơi nhỏ có sẵn. Có một trò chơi khác tương ứng với ngày nào trong tuần. Ví dụ: Home Run Derby diễn ra vào thứ Hai hàng tuần, trong khi Hallway Hunt diễn ra vào thứ Tư hàng tuần. Đây đều là những trò chơi vui nhộn có thể giúp người chơi kiếm được nhiều nâng cấp hơn cho căn bếp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(128,828 Phiếu bầu)
Release :
Jan 13, 2014

Hướng dẫn

To start the game just click on the "save slot" cards.

Take the customer's order... Boil the pasta in the pots and make sure you give it a stir with the spoon! Once it's cooked, let it dry and dump it on the plate... Pour the sauce over it and place the toppings. Before you give it to the customer, make sure you toast some bread! If it's done correctly, you get a big tip!

It gets hard when there is more than one customer to deal with at once and watch out for the food critic!

One key of Papa’s Pastaria is to use the upgrades that you have access to. However, not all upgrades are created equal. Some will help you a tremendous amount, while others will just be minor luxuries that won’t be worth it.

One of the first upgrades that we recommend purchasing is the doorbell. This nifty tool will alert you when a new customer comes in. This means that even when you are boiling noodles in the backroom, you will still know exactly how many people are in line. This is valuable information that you will need to know in order to be a good owner of Papa’s Pastaria. 

Cook boosters are also extremely helpful upgrades that will help you get orders out as quickly as possible. The purpose of cook boosters is to increase the speed at which you cook your food. The faster the noodles are cooked, the faster customers are served. This will result in better tips and an overall better experience for the hungry patrons. 

If Papa’s Pastaria is ever feeling stale to you, make sure to check out the mini-games that are available. There is a different game that corresponds to which day of the week it is. For example, the Home Run Derby is available every Monday, whereas Hallway Hunt is available every Wednesday. These are all fun games that can help players earn more upgrades for the kitchen.

Để bắt đầu trò chơi, chỉ cần nhấp vào thẻ "lưu vị trí".

Nhận yêu cầu của khách hàng... Luộc mì ống trong nồi và đảm bảo bạn khuấy nó bằng thìa! Sau khi chín, để khô và đổ ra đĩa... Rưới nước sốt lên trên và xếp lên trên. Trước khi đưa cho khách hàng, hãy nhớ nướng một ít bánh mì! Nếu làm đúng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền boa lớn!

Thật khó khăn khi có nhiều hơn một khách hàng phải giải quyết cùng một lúc và đề phòng người phê bình ẩm thực!

Một điểm quan trọng của Papa's Pastaria là sử dụng các bản nâng cấp mà bạn có quyền truy cập. Tuy nhiên, không phải tất cả các nâng cấp đều được tạo ra như nhau. Một số sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, trong khi một số khác sẽ chỉ là những thứ xa xỉ nhỏ không có giá trị.

Một trong những nâng cấp đầu tiên mà chúng tôi khuyên bạn nên mua là chuông cửa. Công cụ tiện lợi này sẽ thông báo cho bạn khi có khách hàng mới bước vào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đang luộc mì ở phòng sau, bạn vẫn sẽ biết chính xác có bao nhiêu người đang xếp hàng. Đây là thông tin có giá trị mà bạn cần biết để trở thành chủ sở hữu tốt của Papa's Pastaria.

Cook Boosters cũng là những nâng cấp cực kỳ hữu ích giúp bạn nhận được đơn hàng nhanh nhất có thể. Mục đích của tên lửa đẩy nấu ăn là tăng tốc độ nấu thức ăn của bạn. Mì được nấu càng nhanh thì khách hàng được phục vụ càng nhanh. Điều này sẽ mang lại những lời khuyên tốt hơn và trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho những khách hàng đang đói bụng.

Nếu Papa's Pastaria khiến bạn cảm thấy cũ kỹ, hãy nhớ xem các trò chơi nhỏ có sẵn. Có một trò chơi khác tương ứng với ngày nào trong tuần. Ví dụ: Home Run Derby diễn ra vào thứ Hai hàng tuần, trong khi Hallway Hunt diễn ra vào thứ Tư hàng tuần. Đây đều là những trò chơi vui nhộn có thể giúp người chơi kiếm được nhiều nâng cấp hơn cho căn bếp.

4.8 Rating Star
128,828
Phiếu bầu