Prime Mover

Hướng dẫn

Nhấn phím 0 để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn X hoặc XUỐNG để chuyển đổi giữa jetpack và máy khoan, sau đó nhấn Z hoặc Space để sử dụng. Bạn có thể thấy cái nào được chọn ở góc trên bên phải. Bạn phải tìm 3 thẻ khóa để đến được lò phản ứng chính của trạm vũ trụ và tắt nó đi.

Nhấn phím 0 để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn X hoặc XUỐNG để chuyển đổi giữa jetpack và máy khoan, sau đó nhấn Z hoặc Space để sử dụng. Bạn có thể thấy cái nào được chọn ở góc trên bên phải. Bạn phải tìm 3 thẻ khóa để đến được lò phản ứng chính của trạm vũ trụ và tắt nó đi.

4.0 Rating Star
3,348
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn phím 0 để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn X hoặc XUỐNG để chuyển đổi giữa jetpack và máy khoan, sau đó nhấn Z hoặc Space để sử dụng. Bạn có thể thấy cái nào được chọn ở góc trên bên phải. Bạn phải tìm 3 thẻ khóa để đến được lò phản ứng chính của trạm vũ trụ và tắt nó đi.

Nhấn phím 0 để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn X hoặc XUỐNG để chuyển đổi giữa jetpack và máy khoan, sau đó nhấn Z hoặc Space để sử dụng. Bạn có thể thấy cái nào được chọn ở góc trên bên phải. Bạn phải tìm 3 thẻ khóa để đến được lò phản ứng chính của trạm vũ trụ và tắt nó đi.

4.0 Rating Star
3,348
Phiếu bầu