Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Push It

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(500 Phiếu bầu)
Release :
Jul 24, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(500 Phiếu bầu)
Release :
Jul 24, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

3.2 Rating Star
500
Phiếu bầu