Red Ball 4 Volume 3

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng màu đỏ đến mục tiêu của anh ấy và nhớ hạ gục tất cả các ngôi sao trên đường đi. Coi chừng kẻ xấu! Nhảy vào chúng là tốt... Bị ném vào góc thì không.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng màu đỏ đến mục tiêu của anh ấy và nhớ hạ gục tất cả các ngôi sao trên đường đi. Coi chừng kẻ xấu! Nhảy vào chúng là tốt... Bị ném vào góc thì không.

4.6 Rating Star
61,194
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng màu đỏ đến mục tiêu của anh ấy và nhớ hạ gục tất cả các ngôi sao trên đường đi. Coi chừng kẻ xấu! Nhảy vào chúng là tốt... Bị ném vào góc thì không.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng màu đỏ đến mục tiêu của anh ấy và nhớ hạ gục tất cả các ngôi sao trên đường đi. Coi chừng kẻ xấu! Nhảy vào chúng là tốt... Bị ném vào góc thì không.

4.6 Rating Star
61,194
Phiếu bầu