Robot Islands

Hướng dẫn

Đặt các ngã rẽ, thiết bị nổi, cổng và nhiều thứ khác trên đường đi của robot để giúp anh ta về đích. Hãy nhớ đặt chúng theo thứ tự! Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào robot để bắt đầu.

Sử dụng chuột của bạn để đặt các ngã rẽ, thiết bị nổi, cổng và nhiều thứ khác trên đường đi của rô-bốt để giúp chú về đích. Hãy nhớ đặt chúng theo thứ tự! Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào robot để bắt đầu.

3.4 Rating Star
2,769
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đặt các ngã rẽ, thiết bị nổi, cổng và nhiều thứ khác trên đường đi của robot để giúp anh ta về đích. Hãy nhớ đặt chúng theo thứ tự! Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào robot để bắt đầu.

Sử dụng chuột của bạn để đặt các ngã rẽ, thiết bị nổi, cổng và nhiều thứ khác trên đường đi của rô-bốt để giúp chú về đích. Hãy nhớ đặt chúng theo thứ tự! Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào robot để bắt đầu.

3.4 Rating Star
2,769
Phiếu bầu