Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Run 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(613,418 Phiếu bầu)
Release :
Apr 19, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để chạy hoặc trượt qua đường đua 3 chiều.

Nếu trò chơi có vẻ quá nhanh, hãy nhấn tạm dừng (hoặc nhấn phím p) và đặt tốc độ khung hình lên cao. Nó sẽ giúp bạn tính thời gian cho những bước nhảy đó một cách hoàn hảo dễ dàng hơn một chút!

Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung và ghi nhớ rất lớn!

Sử dụng các phím mũi tên để chạy hoặc trượt qua đường đua 3 chiều.

Nếu trò chơi có vẻ quá nhanh, hãy nhấn tạm dừng (hoặc nhấn phím p) và đặt tốc độ khung hình lên cao. Nó sẽ giúp bạn tính thời gian cho những bước nhảy đó một cách hoàn hảo dễ dàng hơn một chút!

Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung và ghi nhớ rất lớn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(613,418 Phiếu bầu)
Release :
Apr 19, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để chạy hoặc trượt qua đường đua 3 chiều.

Nếu trò chơi có vẻ quá nhanh, hãy nhấn tạm dừng (hoặc nhấn phím p) và đặt tốc độ khung hình lên cao. Nó sẽ giúp bạn tính thời gian cho những bước nhảy đó một cách hoàn hảo dễ dàng hơn một chút!

Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung và ghi nhớ rất lớn!

Sử dụng các phím mũi tên để chạy hoặc trượt qua đường đua 3 chiều.

Nếu trò chơi có vẻ quá nhanh, hãy nhấn tạm dừng (hoặc nhấn phím p) và đặt tốc độ khung hình lên cao. Nó sẽ giúp bạn tính thời gian cho những bước nhảy đó một cách hoàn hảo dễ dàng hơn một chút!

Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung và ghi nhớ rất lớn!

4.5 Rating Star
613,418
Phiếu bầu