Same Game

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thử và xóa tất cả các khối trên màn hình!

Nếu có ít nhất hai khối cùng màu ở cạnh nhau, bạn có thể chạm vào chúng để xóa chúng.

Mục tiêu của bạn là xóa màn hình của tất cả các khối!

Nếu có ít nhất hai khối cùng màu ở cạnh nhau, bạn có thể nhấp vào chúng để xóa chúng.

4.7 Rating Star
1,175
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thử và xóa tất cả các khối trên màn hình!

Nếu có ít nhất hai khối cùng màu ở cạnh nhau, bạn có thể chạm vào chúng để xóa chúng.

Mục tiêu của bạn là xóa màn hình của tất cả các khối!

Nếu có ít nhất hai khối cùng màu ở cạnh nhau, bạn có thể nhấp vào chúng để xóa chúng.

4.7 Rating Star
1,175
Phiếu bầu