Script Ship

Hướng dẫn

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

3.9 Rating Star
4,815
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

3.9 Rating Star
4,815
Phiếu bầu