Simon's Lab

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

3.4 Rating Star
10,784
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

3.4 Rating Star
10,784
Phiếu bầu