Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sneks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,643 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Release:
Mar 07, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào đầu rắn để di chuyển nó. Để hoàn thành một cấp độ, hãy di chuyển mọi đầu rắn lên một biểu tượng cùng màu. Nếu có dấu X trong cấp độ, thì không có bộ phận nào của con rắn có thể ở trên đó.

Di chuyển bằng WASD hoặc Phím mũi tên hoặc nhấp và kéo trên đầu rắn. Nhấn SPACE để chuyển đổi giữa các con rắn khác nhau. Nhấn Z để hoàn tác và R để khởi động lại. Nhấn G để quay lại màn hình chọn cấp độ.

Để hoàn thành một cấp độ, hãy di chuyển mọi đầu rắn lên một biểu tượng cùng màu. Nếu có dấu X trong cấp độ, thì không có bộ phận nào của con rắn có thể ở trên đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,643 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Release:
Mar 07, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào đầu rắn để di chuyển nó. Để hoàn thành một cấp độ, hãy di chuyển mọi đầu rắn lên một biểu tượng cùng màu. Nếu có dấu X trong cấp độ, thì không có bộ phận nào của con rắn có thể ở trên đó.

Di chuyển bằng WASD hoặc Phím mũi tên hoặc nhấp và kéo trên đầu rắn. Nhấn SPACE để chuyển đổi giữa các con rắn khác nhau. Nhấn Z để hoàn tác và R để khởi động lại. Nhấn G để quay lại màn hình chọn cấp độ.

Để hoàn thành một cấp độ, hãy di chuyển mọi đầu rắn lên một biểu tượng cùng màu. Nếu có dấu X trong cấp độ, thì không có bộ phận nào của con rắn có thể ở trên đó.

4.0 Rating Star
1,643
Phiếu bầu