Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Anne & the Carrot Islands

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Giải phóng:
Nov 02, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc nhấn WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả cà rốt mà không bị rơi! Khi bạn đã có đủ cà rốt, hãy nhảy tới lá cờ.

Lấy cà rốt màu vàng để nhảy qua không gian trống rỗng! Để sử dụng củ cà rốt màu vàng, nhấn SPACE. Sử dụng các phím định hướng để chọn nền tảng cần truy cập và nhấn SPACE để xác nhận.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhảy vào các hố để đào dưới lòng đất và đào qua các khu vực để di chuyển.

Để hoàn tác bước cuối cùng của bạn, nhấn U. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, nhấn R.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc nhấn WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả cà rốt mà không bị rơi! Khi bạn đã có đủ cà rốt, hãy nhảy tới lá cờ. Để hoàn tác bước cuối cùng của bạn, nhấn U. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, nhấn R.

Lấy cà rốt màu vàng để nhảy qua không gian trống rỗng! Để sử dụng củ cà rốt màu vàng, nhấn SPACE. Sử dụng các phím định hướng để chọn nền tảng cần truy cập, sau đó nhấn SPACE để xác nhận.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhảy vào các hố để đào dưới lòng đất và đào qua các khu vực để di chuyển.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Giải phóng:
Nov 02, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc nhấn WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả cà rốt mà không bị rơi! Khi bạn đã có đủ cà rốt, hãy nhảy tới lá cờ.

Lấy cà rốt màu vàng để nhảy qua không gian trống rỗng! Để sử dụng củ cà rốt màu vàng, nhấn SPACE. Sử dụng các phím định hướng để chọn nền tảng cần truy cập và nhấn SPACE để xác nhận.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhảy vào các hố để đào dưới lòng đất và đào qua các khu vực để di chuyển.

Để hoàn tác bước cuối cùng của bạn, nhấn U. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, nhấn R.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc nhấn WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả cà rốt mà không bị rơi! Khi bạn đã có đủ cà rốt, hãy nhảy tới lá cờ. Để hoàn tác bước cuối cùng của bạn, nhấn U. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, nhấn R.

Lấy cà rốt màu vàng để nhảy qua không gian trống rỗng! Để sử dụng củ cà rốt màu vàng, nhấn SPACE. Sử dụng các phím định hướng để chọn nền tảng cần truy cập, sau đó nhấn SPACE để xác nhận.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhảy vào các hố để đào dưới lòng đất và đào qua các khu vực để di chuyển.

4.1 Rating Star
133
Phiếu bầu