Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Card Cooker

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(667 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Release:
Oct 11, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo thẻ lên bảng để di chuyển đầu bếp. Đặt thẻ trực tiếp vào đầu bếp để di chuyển chúng!

Khi có nhiều nguyên liệu, hãy đảm bảo bạn lấy chúng theo đúng thứ tự. Bạn có thể xem thứ tự ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Nhấn vào nút khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn!

Nhấp và kéo thẻ lên bảng để di chuyển đầu bếp. Đặt thẻ trực tiếp vào đầu bếp để di chuyển chúng!

Khi có nhiều nguyên liệu, hãy đảm bảo bạn lấy chúng theo đúng thứ tự. Bạn có thể xem thứ tự ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Nhấn R hoặc nhấp vào nút khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(667 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Release:
Oct 11, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo thẻ lên bảng để di chuyển đầu bếp. Đặt thẻ trực tiếp vào đầu bếp để di chuyển chúng!

Khi có nhiều nguyên liệu, hãy đảm bảo bạn lấy chúng theo đúng thứ tự. Bạn có thể xem thứ tự ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Nhấn vào nút khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn!

Nhấp và kéo thẻ lên bảng để di chuyển đầu bếp. Đặt thẻ trực tiếp vào đầu bếp để di chuyển chúng!

Khi có nhiều nguyên liệu, hãy đảm bảo bạn lấy chúng theo đúng thứ tự. Bạn có thể xem thứ tự ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Nhấn R hoặc nhấp vào nút khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn!

3.5 Rating Star
667
Phiếu bầu