Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snoring

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,106 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Nov 10, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đánh một con vật khác vào con voi để đánh thức nó dậy. Một số động vật có thể được khai thác, và một số thì không, và mỗi con vật làm một việc khác nhau!

Your goal is to wake up the elephant and knock him off. You'll use the other animals to do this and each animal has a different function.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,106 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Nov 10, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đánh một con vật khác vào con voi để đánh thức nó dậy. Một số động vật có thể được khai thác, và một số thì không, và mỗi con vật làm một việc khác nhau!

Your goal is to wake up the elephant and knock him off. You'll use the other animals to do this and each animal has a different function.

4.2 Rating Star
2,106
Phiếu bầu