Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Little Animals Rescue

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(396 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Mar 03, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để thả các con vật mẹ để cứu những con vật nhỏ của từng loại.

Sử dụng chuột để thả các con vật mẹ để cứu những con vật nhỏ của từng loại.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(396 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Mar 03, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để thả các con vật mẹ để cứu những con vật nhỏ của từng loại.

Sử dụng chuột để thả các con vật mẹ để cứu những con vật nhỏ của từng loại.

3.1 Rating Star
396
Phiếu bầu