Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Clover Flower

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(701 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 17, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào mặt trời hoặc nước để lấy nó. Sử dụng chuột để di chuyển nó vào vị trí và bấm để thả nó.

Nhấp vào mặt trời hoặc nước để lấy nó. Sử dụng chuột để di chuyển nó vào vị trí và bấm để thả nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(701 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 17, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào mặt trời hoặc nước để lấy nó. Sử dụng chuột để di chuyển nó vào vị trí và bấm để thả nó.

Nhấp vào mặt trời hoặc nước để lấy nó. Sử dụng chuột để di chuyển nó vào vị trí và bấm để thả nó.

3.0 Rating Star
701
Phiếu bầu