Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snoring 3 Treasure Island

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 18, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(976 Phiếu bầu)
Release :
May 15, 2014

Hướng dẫn

Arrr, Matey! Mục tiêu của bạn là đánh thức con voi và hạ gục nó. Bạn sẽ sử dụng những con vật khác để làm việc này và mỗi con vật có một chức năng khác nhau.

Arrr, Matey! Mục tiêu của bạn là đánh thức con voi và hạ gục nó. Bạn sẽ sử dụng những con vật khác để làm việc này và mỗi con vật có một chức năng khác nhau.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 18, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(976 Phiếu bầu)
Release :
May 15, 2014

Hướng dẫn

Arrr, Matey! Mục tiêu của bạn là đánh thức con voi và hạ gục nó. Bạn sẽ sử dụng những con vật khác để làm việc này và mỗi con vật có một chức năng khác nhau.

Arrr, Matey! Mục tiêu của bạn là đánh thức con voi và hạ gục nó. Bạn sẽ sử dụng những con vật khác để làm việc này và mỗi con vật có một chức năng khác nhau.

4.1 Rating Star
976
Phiếu bầu