Space is Key: Ultimate Challenge

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Bạn có thể vượt qua chướng ngại vật cuối cùng không?

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật cuối cùng. Sử dụng phím dài của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật. Tôi cá là bạn không thể vượt qua trò chơi mà không thất bại!

4.0 Rating Star
43,617
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Bạn có thể vượt qua chướng ngại vật cuối cùng không?

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật cuối cùng. Sử dụng phím dài của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật. Tôi cá là bạn không thể vượt qua trò chơi mà không thất bại!

4.0 Rating Star
43,617
Phiếu bầu