Steps

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển mười bước trước khi gặp khó khăn, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan!

Chạm vào một lá cờ sẽ làm mới số bước của bạn và lưu tiến trình của bạn. Tìm tất cả bốn lần tăng sức mạnh để giúp bạn rời đảo.

MẸO: Khi bạn tìm thấy ủng, hãy chạm vào X để mang chúng vào.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển mười bước trước khi gặp khó khăn, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan!

Chạm vào một lá cờ sẽ làm mới số bước của bạn và lưu tiến trình của bạn. Tìm tất cả bốn lần tăng sức mạnh để giúp bạn rời đảo.

MẸO: Khi bạn tìm thấy ủng, hãy nhấn X để đi vào.

3.5 Rating Star
956
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển mười bước trước khi gặp khó khăn, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan!

Chạm vào một lá cờ sẽ làm mới số bước của bạn và lưu tiến trình của bạn. Tìm tất cả bốn lần tăng sức mạnh để giúp bạn rời đảo.

MẸO: Khi bạn tìm thấy ủng, hãy chạm vào X để mang chúng vào.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển mười bước trước khi gặp khó khăn, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan!

Chạm vào một lá cờ sẽ làm mới số bước của bạn và lưu tiến trình của bạn. Tìm tất cả bốn lần tăng sức mạnh để giúp bạn rời đảo.

MẸO: Khi bạn tìm thấy ủng, hãy nhấn X để đi vào.

3.5 Rating Star
956
Phiếu bầu