Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sum Blocks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,825 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Release:
Jan 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo từng khối số vào các khu vực bóng mờ. Mỗi hộp màu cần cộng với số mục tiêu ở đầu màn hình.

Nhấp và kéo từng khối số vào các vùng được tô bóng. Mỗi hộp màu cần cộng với số mục tiêu ở đầu màn hình. Khi hai ô trùng nhau, khối số sẽ được tính vào tổng của cả hai.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,825 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Release:
Jan 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo từng khối số vào các khu vực bóng mờ. Mỗi hộp màu cần cộng với số mục tiêu ở đầu màn hình.

Nhấp và kéo từng khối số vào các vùng được tô bóng. Mỗi hộp màu cần cộng với số mục tiêu ở đầu màn hình. Khi hai ô trùng nhau, khối số sẽ được tính vào tổng của cả hai.

4.1 Rating Star
2,825
Phiếu bầu