Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Swap Sums

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,566 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Feb 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một số âm từ hàng dưới cùng và đặt nó bên cạnh một ô dương ở trên. Ô mới sẽ được thêm vào tất cả các ô liền kề. Mục tiêu của bạn là sử dụng mọi ô và làm cho mọi thứ bằng không.

Nhấp và kéo ô số âm từ hàng dưới cùng và đặt nó bên cạnh ô số dương ở trên. Ô mới sẽ được thêm vào tất cả các ô liền kề. Mục tiêu của bạn là sử dụng mọi ô và làm cho mọi thứ bằng không. Đôi khi bạn cần thêm một ô số âm vào nhiều ô số dương.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,566 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Feb 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một số âm từ hàng dưới cùng và đặt nó bên cạnh một ô dương ở trên. Ô mới sẽ được thêm vào tất cả các ô liền kề. Mục tiêu của bạn là sử dụng mọi ô và làm cho mọi thứ bằng không.

Nhấp và kéo ô số âm từ hàng dưới cùng và đặt nó bên cạnh ô số dương ở trên. Ô mới sẽ được thêm vào tất cả các ô liền kề. Mục tiêu của bạn là sử dụng mọi ô và làm cho mọi thứ bằng không. Đôi khi bạn cần thêm một ô số âm vào nhiều ô số dương.

4.0 Rating Star
1,566
Phiếu bầu