Taxi Pickup

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các hành khách đến đích của họ. Chạm vào ô tô rồi kéo để vẽ đường đi. Khi bạn hài lòng với con đường của mình, hãy nhấn nút phát ở cuối màn hình để bắt đầu di chuyển taxi.

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các hành khách đến đích của họ. Nhấp vào ô tô và kéo để vẽ đường đi. Khi bạn hài lòng với con đường của mình, hãy nhấn nút phát ở cuối màn hình để bắt đầu di chuyển taxi.

3.6 Rating Star
9,967
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các hành khách đến đích của họ. Chạm vào ô tô rồi kéo để vẽ đường đi. Khi bạn hài lòng với con đường của mình, hãy nhấn nút phát ở cuối màn hình để bắt đầu di chuyển taxi.

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các hành khách đến đích của họ. Nhấp vào ô tô và kéo để vẽ đường đi. Khi bạn hài lòng với con đường của mình, hãy nhấn nút phát ở cuối màn hình để bắt đầu di chuyển taxi.

3.6 Rating Star
9,967
Phiếu bầu