Tubetris

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

3.7 Rating Star
7,853
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

3.7 Rating Star
7,853
Phiếu bầu