Turning Tower

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được cửa mà không mắc bẫy!

Bạn có thể xoay cấp độ bằng cách sử dụng các nút trên chuột. Để xoay cấp độ theo chiều kim đồng hồ, hãy nhấp vào nút chuột phải. Để xoay cấp độ theo hướng ngược lại, hãy nhấp vào nút chuột trái.

Thu thập tất cả các ngôi sao!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được cửa mà không mắc bẫy!

Bạn có thể xoay cấp độ bằng cách sử dụng các nút trên chuột. Để xoay cấp độ theo chiều kim đồng hồ, hãy nhấp vào nút chuột phải. Để xoay cấp độ theo hướng ngược lại, hãy nhấp vào nút chuột trái.

Tránh gai và cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được cửa mà không mắc bẫy!

Bạn có thể xoay cấp độ bằng cách sử dụng các nút trên chuột. Để xoay cấp độ theo chiều kim đồng hồ, hãy nhấp vào nút chuột phải. Để xoay cấp độ theo hướng ngược lại, hãy nhấp vào nút chuột trái.

Thu thập tất cả các ngôi sao!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được cửa mà không mắc bẫy!

Bạn có thể xoay cấp độ bằng cách sử dụng các nút trên chuột. Để xoay cấp độ theo chiều kim đồng hồ, hãy nhấp vào nút chuột phải. Để xoay cấp độ theo hướng ngược lại, hãy nhấp vào nút chuột trái.

Tránh gai và cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao!