Tweak Shot

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là dẫn quả bóng màu đỏ vào khung thành màu cam. Nhấp và kéo các tấm bạt lò xo màu đỏ để tạo đường đi nảy dọc theo.

Khi đường dẫn của bạn đã được thiết lập xong, hãy nhấp vào nút phát màu cam để thả bóng. Bạn phải sử dụng tất cả các tấm bạt lò xo trước khi đạt được mục tiêu. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấp vào nút khởi động lại màu xanh lục để thử lại!

Mục tiêu của bạn là dẫn quả bóng màu đỏ vào khung thành màu cam. Nhấp và kéo các tấm bạt lò xo màu đỏ để tạo đường đi nảy dọc theo.

Khi đường dẫn của bạn đã được thiết lập xong, hãy nhấp vào nút phát màu cam để thả bóng. Bạn phải sử dụng tất cả các tấm bạt lò xo trước khi đạt được mục tiêu. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấp vào nút khởi động lại màu xanh lục để thử lại!

4.1 Rating Star
1,690
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là dẫn quả bóng màu đỏ vào khung thành màu cam. Nhấp và kéo các tấm bạt lò xo màu đỏ để tạo đường đi nảy dọc theo.

Khi đường dẫn của bạn đã được thiết lập xong, hãy nhấp vào nút phát màu cam để thả bóng. Bạn phải sử dụng tất cả các tấm bạt lò xo trước khi đạt được mục tiêu. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấp vào nút khởi động lại màu xanh lục để thử lại!

Mục tiêu của bạn là dẫn quả bóng màu đỏ vào khung thành màu cam. Nhấp và kéo các tấm bạt lò xo màu đỏ để tạo đường đi nảy dọc theo.

Khi đường dẫn của bạn đã được thiết lập xong, hãy nhấp vào nút phát màu cam để thả bóng. Bạn phải sử dụng tất cả các tấm bạt lò xo trước khi đạt được mục tiêu. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấp vào nút khởi động lại màu xanh lục để thử lại!

4.1 Rating Star
1,690
Phiếu bầu