Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unloop

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(407 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 01, 2024
Giải phóng:
Dec 08, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là rút tất cả các đường màu xanh vào các cổng. Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào hình tam giác màu trắng để rút lại bất kỳ đường màu xanh nào được kết nối với nó. Bạn không thể để các đường chạm vào nhau khi mang chúng vào, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển cẩn thận!

Ở các cấp độ sau, có các cơ chế mới để gỡ rối, bao gồm các điểm kết nối xoay và các đường màu đỏ cần kết nối với cổng để rút lại.

Bạn có một số lỗi nhất định trước khi hết mạng. Để có trải nghiệm thư giãn hơn hoặc điều chỉnh các tùy chọn trò chơi khác, bạn có thể kích hoạt số mạng không giới hạn trong menu cài đặt!

Mục tiêu của bạn là rút tất cả các đường màu xanh vào các cổng. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào hình tam giác màu trắng để rút lại bất kỳ đường màu xanh nào được kết nối với nó. Bạn không thể để các đường chạm vào nhau khi mang chúng vào, vì vậy hãy lập kế hoạch nhấp chuột cẩn thận!

Ở các cấp độ sau, có các cơ chế mới để gỡ rối, bao gồm các điểm kết nối xoay và các đường màu đỏ cần kết nối với cổng để rút lại.

Bạn có một số lỗi nhất định trước khi hết mạng. Để có trải nghiệm thư giãn hơn hoặc điều chỉnh các tùy chọn trò chơi khác, bạn có thể kích hoạt số mạng không giới hạn trong menu cài đặt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(407 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 01, 2024
Giải phóng:
Dec 08, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là rút tất cả các đường màu xanh vào các cổng. Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào hình tam giác màu trắng để rút lại bất kỳ đường màu xanh nào được kết nối với nó. Bạn không thể để các đường chạm vào nhau khi mang chúng vào, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển cẩn thận!

Ở các cấp độ sau, có các cơ chế mới để gỡ rối, bao gồm các điểm kết nối xoay và các đường màu đỏ cần kết nối với cổng để rút lại.

Bạn có một số lỗi nhất định trước khi hết mạng. Để có trải nghiệm thư giãn hơn hoặc điều chỉnh các tùy chọn trò chơi khác, bạn có thể kích hoạt số mạng không giới hạn trong menu cài đặt!

Mục tiêu của bạn là rút tất cả các đường màu xanh vào các cổng. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào hình tam giác màu trắng để rút lại bất kỳ đường màu xanh nào được kết nối với nó. Bạn không thể để các đường chạm vào nhau khi mang chúng vào, vì vậy hãy lập kế hoạch nhấp chuột cẩn thận!

Ở các cấp độ sau, có các cơ chế mới để gỡ rối, bao gồm các điểm kết nối xoay và các đường màu đỏ cần kết nối với cổng để rút lại.

Bạn có một số lỗi nhất định trước khi hết mạng. Để có trải nghiệm thư giãn hơn hoặc điều chỉnh các tùy chọn trò chơi khác, bạn có thể kích hoạt số mạng không giới hạn trong menu cài đặt!

4.4 Rating Star
407
Phiếu bầu