Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hook

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,562 Phiếu bầu)
Release :
Nov 18, 2014

Hướng dẫn

Xóa tất cả các móc khỏi bảng mà không để chúng chạm vào nhau. Chạm vào vòng tròn được gắn vào móc để loại bỏ nó.

Mục tiêu của bạn là loại bỏ các móc theo đúng thứ tự để chúng không chạm vào nhau. Nhấp vào dấu chấm được gắn vào mỗi móc để loại bỏ nó.

Bạn sẽ cần thực hiện theo các dòng một cách chính xác và một số cấp độ sau sẽ thực sự kiểm tra kỹ năng lập kế hoạch và tính thời gian của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,562 Phiếu bầu)
Release :
Nov 18, 2014

Hướng dẫn

Xóa tất cả các móc khỏi bảng mà không để chúng chạm vào nhau. Chạm vào vòng tròn được gắn vào móc để loại bỏ nó.

Mục tiêu của bạn là loại bỏ các móc theo đúng thứ tự để chúng không chạm vào nhau. Nhấp vào dấu chấm được gắn vào mỗi móc để loại bỏ nó.

Bạn sẽ cần thực hiện theo các dòng một cách chính xác và một số cấp độ sau sẽ thực sự kiểm tra kỹ năng lập kế hoạch và tính thời gian của bạn!

4.0 Rating Star
6,562
Phiếu bầu