Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Joint'd

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(691 Phiếu bầu)
Release :
Aug 30, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hoàn thành sân chơi bằng cách loại bỏ các vòng tròn khác và tập hợp tất cả các ngôi sao lại với nhau tại một vòng tròn duy nhất còn lại. Nhấp vào một vòng tròn để di chuyển tất cả các ngôi sao được kết nối với vòng tròn đó về phía nó. Nhưng đừng để các ngôi sao va vào nhau trước khi kết thúc câu đố! Chúng chỉ có thể kết hợp nếu không còn điểm nào khác.

Mục tiêu của bạn là hoàn thành sân chơi bằng cách loại bỏ các vòng tròn khác và tập hợp tất cả các ngôi sao lại với nhau tại một vòng tròn duy nhất còn lại. Nhấp vào một vòng tròn để di chuyển tất cả các ngôi sao được kết nối với vòng tròn đó về phía nó. Nhưng đừng để các ngôi sao va vào nhau trước khi kết thúc câu đố! Chúng chỉ có thể kết hợp nếu không còn điểm nào khác.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(691 Phiếu bầu)
Release :
Aug 30, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hoàn thành sân chơi bằng cách loại bỏ các vòng tròn khác và tập hợp tất cả các ngôi sao lại với nhau tại một vòng tròn duy nhất còn lại. Nhấp vào một vòng tròn để di chuyển tất cả các ngôi sao được kết nối với vòng tròn đó về phía nó. Nhưng đừng để các ngôi sao va vào nhau trước khi kết thúc câu đố! Chúng chỉ có thể kết hợp nếu không còn điểm nào khác.

Mục tiêu của bạn là hoàn thành sân chơi bằng cách loại bỏ các vòng tròn khác và tập hợp tất cả các ngôi sao lại với nhau tại một vòng tròn duy nhất còn lại. Nhấp vào một vòng tròn để di chuyển tất cả các ngôi sao được kết nối với vòng tròn đó về phía nó. Nhưng đừng để các ngôi sao va vào nhau trước khi kết thúc câu đố! Chúng chỉ có thể kết hợp nếu không còn điểm nào khác.

4.1 Rating Star
691
Phiếu bầu