Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wheely 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(15,110 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Apr 24, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(15,110 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Apr 24, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

4.7 Rating Star
15,110
Phiếu bầu