Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wheely

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(29,791 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
May 19, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(29,791 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
May 19, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

Sử dụng chuột để ấn nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi.

4.7 Rating Star
29,791
Phiếu bầu