Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wheely 3

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(15,940 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Aug 28, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(15,940 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Aug 28, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

4.7 Rating Star
15,940
Phiếu bầu