Wheely 7: Detective

Hướng dẫn

Giúp Wheely tìm ra kẻ đã cướp ngân hàng và lấy trộm tiền của anh ta. Sử dụng chuột để khám phá manh mối và loại bỏ chướng ngại vật, đồng thời giúp Wheely đạt được lá cờ đỏ. Bạn có thể tìm thấy lốp xe và ô tô mini ẩn ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely tìm ra kẻ đã cướp ngân hàng và lấy trộm tiền của anh ta. Sử dụng chuột để khám phá manh mối và loại bỏ chướng ngại vật, đồng thời giúp Wheely đạt được lá cờ đỏ. Bạn có thể tìm thấy lốp xe và ô tô mini ẩn ở mỗi cấp độ không?

4.7 Rating Star
19,260
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp Wheely tìm ra kẻ đã cướp ngân hàng và lấy trộm tiền của anh ta. Sử dụng chuột để khám phá manh mối và loại bỏ chướng ngại vật, đồng thời giúp Wheely đạt được lá cờ đỏ. Bạn có thể tìm thấy lốp xe và ô tô mini ẩn ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely tìm ra kẻ đã cướp ngân hàng và lấy trộm tiền của anh ta. Sử dụng chuột để khám phá manh mối và loại bỏ chướng ngại vật, đồng thời giúp Wheely đạt được lá cờ đỏ. Bạn có thể tìm thấy lốp xe và ô tô mini ẩn ở mỗi cấp độ không?

4.7 Rating Star
19,260
Phiếu bầu