Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wheely 5: Armageddon

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(17,473 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Release:
Jul 09, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Wheely đạt cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely đạt cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(17,473 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Release:
Jul 09, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Wheely đạt cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely đạt cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

4.7 Rating Star
17,473
Phiếu bầu