World's Hardest Game 3

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

4.1 Rating Star
49,232
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

4.1 Rating Star
49,232
Phiếu bầu