Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Yin and Yang

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,382 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Những con chim sẽ luôn di chuyển ngược chiều nhau. Nhấn vào nút Yin Yang để hoán đổi vị trí của hai con chim. Đưa con chim đen đến cửa mà không rơi khỏi bản đồ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Những con chim sẽ luôn di chuyển ngược chiều nhau. Nhấn X để hoán đổi vị trí của hai con chim. Đưa con chim đen đến cửa mà không rơi khỏi bản đồ!

Cách chơi Yin and Yang trên điện thoại của bạn

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể chơi Yin and Yang trên điện thoại của mình không? Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu đã lưu của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,382 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Những con chim sẽ luôn di chuyển ngược chiều nhau. Nhấn vào nút Yin Yang để hoán đổi vị trí của hai con chim. Đưa con chim đen đến cửa mà không rơi khỏi bản đồ!

Cách chơi Yin and Yang trên điện thoại của bạn

Để chơi Yin and Yang dễ dàng bất cứ lúc nào, bạn có thể thêm nó trực tiếp vào điện thoại của mình dưới dạng ứng dụng. Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu lưu trong trò chơi của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Những con chim sẽ luôn di chuyển ngược chiều nhau. Nhấn X để hoán đổi vị trí của hai con chim. Đưa con chim đen đến cửa mà không rơi khỏi bản đồ!

4.0 Rating Star
5,382
Phiếu bầu