Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

60 Second Santa Run

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(34,269 Phiếu bầu)
Release :
Dec 21, 2015

Hướng dẫn

Giúp ông già Noel đến nhà máy sản xuất đồ chơi trong 60 giây. Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy.

Giúp ông già Noel đến nhà máy sản xuất đồ chơi trong 60 giây. Sử dụng các phím mũi tên hoặc phím WASD để di chuyển và nhảy.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(34,269 Phiếu bầu)
Release :
Dec 21, 2015

Hướng dẫn

Giúp ông già Noel đến nhà máy sản xuất đồ chơi trong 60 giây. Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy.

Giúp ông già Noel đến nhà máy sản xuất đồ chơi trong 60 giây. Sử dụng các phím mũi tên hoặc phím WASD để di chuyển và nhảy.

4.4 Rating Star
34,269
Phiếu bầu